Skidolyckor

Skidåkning kan vara farligt och olyckan kan vara framme även om man har vidtagit alla tillgängliga skyddsåtgärder. Flera professionella skidåkare har varit med om allvarliga olyckor under de senaste åren, och allvarliga olyckor är förekommande i nästan alla grenar inom utförsåkning. Senast 2016 omkom den svenska skidåkaren Matilda Rapaport efter en lavinolycka som inträffade i chilenska Farrellones. Anna Holmlund är en annan svensk skidåkare som skadades allvarligt under 2016. Hon behandlades först för huvudskador och det blev senare fastställt att hon drabbats av en allvarlig hjärnskada. Det är inte bara professionella skidåkare som kan råka illa ut vid utförsåkning. I början av 2013 skadades Michael Schumacher så pass allvarligt att än idag inte återhämtat sig från den hjärnskada han fick.

Två svenskar som blev allvarligt skadade

De som är med om en skidolycka har ofta en lång väg tillbaka framför sig. Under 2016 blev Tomas Matteusson och Tomas Ivner Oldin allvarligt skadade när olyckan var framme under en skidsemester i Norge. Båda klarade sig från hjärnskador, men Tobias ådrog sig fler än 40 frakturer i olyckan. Han hade bland annat ett krossat bäcken, en krossad högerarm och flertalet frakturer i nacken. Det var så pass illa ställt med båda två att räddningspersonalen i Norge var helt övertygad om att de inte skulle överleva. Båda två genomgick dock en lyckad rehabilitering trots förutsättningarna, även om vården stundtals upplevdes som bristfällig. De vill nu hjälpa andra som varit med om samma sak genom att föreläsa för sjukvårdspersonal i Lidköping om deras resa och erfarenheter av vården. Det är främst en berättelse om tacksamhet, men också förslag på hur vården kan förbättra behandlingen av de skadade.

Hur farligt är skidåkning

Att det finns risker med främst utförsåkning är redan ett konstaterat faktum. Sporten är dock inte så farlig som man kan tro, speciellt inte när man jämför med andra sporter. Vid en undersökning i USA kom man fram till att det är 2-3 skador per 1000 deltagare under en normal dag. Det kan man då jämföra med fotboll eller rugby där siffran är likadan för samma antal deltagare. Det finns också liknande undersökningar i andra sporter där statistiken ser likadan ut. Man kan med andra ord konstatera att skidåkning är farligare än sporter som golf och bowling, men sannolikheten att bli skadad sticker inte ut i jämförelse med liknande sporter. Det är också viktigt att poängtera att man bör ha rätt utrustning när man åker skidor. Att bära hjälm är väl det mest grundläggande. Man skulle kunna säga att ett besök hos en tandläkare är bland de mindre problemen man kan få vid en krasch utan hjälm.

capacious