Fjäll och dess olika typer

Det finns generellt sett tre olika sorters fjäll. Dessa är förfjäll, högfjäll och lågfjäll. Egentligen ska ett fjäll ligga över skogsgränsen för att räknas som fjäll vilket inte förfjäll gör, men de brukar ändå räknas in eftersom de har stora likheter med fjäll både karaktärsmässigt och terrängmässigt. Dessa fjäll har dock tidigare legat över skogsgränsen, och då var de helt kala. i och med att skogsgränsen höjts har det dock lett till att de är beväxta vilket gör att de mer påminner om fjäll.

Lågfjäll är egentliga fjäll som ligger över skogsgränsen men som inte överstiger 1200 meter över havet. I fjällkedjan är detta den vanligaste typen av fjäll och förekommer framförallt i norra Lappland och Sarek. Dessa fjäll har ofta väldigt vidsträckta områden vilket gör att utsikten är väldigt stor. De har även fjällslätter som är böljande. De har sällan glaciärer men det förekommer ibland när särskilda förutsättningar råder. Det finns bland annat glaciärer i Vadvetjåkka nationalpark i Torneträsk och i Lapplands Stora sjöfallets nationalpark. I Skandinavien dominerar lågfjäll som har krön och flacka platåer i den östra fjällkedjan medan den västra domineras av kala fjäll som saknar vegetation eftersom moränmaterial inte avlagrats där av inlandsisen.

Högfjäll är också egentliga fjäll då de ligger över skogsgränsen. Dock ligger de minst 1200 meter över havet. Till dessa fjällområden tillhör berg som till exempel Kebnekaise och Sarek vilka är de högsta fjällområdena i Sverige. Högfjällsområden brukar ha markanta höjdskillnader, vassa toppar, glaciärer och snö samt kala berg. Vanligtvis korsas dessa områden av U-dalar.

Högfjällen är under större delen av året täckte av snö och det kan förekomma snöfall också under sommaren vilket ibland, om det är mycket snöfall, leder till att snön inte hinner smälta under sommaren vilket med tiden bildar glaciärer eftersom den hela tiden byggs på. Dessa glaciärer brukar bli runt 30 meter tjocka och består av sammanpressad is.

Det saknas idag glaciärer på vissa platser i högfjällsområdet, men det är fortfarande något som är karaktäristiskt för just högfjäll. Glaciärerna har en stor inverkan på hur utformningen av högfjällen förändras över tiden. Det finns mer än sjuttio glaciärer i området kring Kebnekaise och knappt hundra i Sarek. Den näst största skidorten i Sverige, Sälen, tillhör inte högfjällsmiljön utan är en del av lågfjällen.

capacious