Fjällmiljön som inkomstkälla för företag

De svenska fjällen är utan tvekan en av landets stora naturskatter och ett givet turistmål, både för svenskar och folk från hela världen. Till fjällviddernas nästintill orörda landskap kommer folk för att få vandra, leva nära naturen utan andra människor inom synhåll och för att få känna på ren och frisk fjälluft.

Fjällen är inte bara en källa till välmående och nya upplevelser utan kan också utnyttjas ekonomiskt på flera sätt. Sådan exploatering blir ofta kritiserad för att den åsamkar fjällets orörda miljöer ekologisk skada. Å andra sidan skulle man kunna anse att det vore slöseri att inte ta tillvara på det möjligheter till välstånd som finns att tillgå.

Användande av naturresurser

Det händer att mineralfyndigheter återfinns i fjällmiljö och att en gruvmässig brytning av dem då inleds. Detta blir ofta kritiserat eftersom det kan innebära stora miljömässiga ingrepp. Samtidigt innebär det att människor kan leva och verka i den vackra naturen samt att dessa områden får större ekonomiska möjligheter och inte blir till utarmad glesbygd. Att på detta sätt hålla områdens ekonomiska motor igång förbättrar möjligheterna för bland annat turistnäringen att hålla igång så att många kan uppleva fjällens natur.

Utvinnande av energi

Energiföretag så som Göta Energi säljer mycket av sin el från just fjällnära områden. I Norrland finns flertalet stora älvar vars dammar står för en betydande del av den svenska elförsörjningen. Detta är ett klimatvänligt, hållbart och förnybart alternativ till fossila bränslen och kärnkraft. Samtidigt kritiseras vattenkraft ibland eftersom anläggning av dammar förstör ekosystem, lägger landområden under vatten och minskar vattenflödet nedströms.

Ett annat alternativ för elproduktion är vindkraftverk, vilka passar bra i fjällen. Här är det lätt att finna höga höjder med mycket vind. Eventuell bebyggelse som riskerar att störas av kraftverken är liten till mängden.

Turistnäring

Detta är en mycket viktig del av fjällens ekonomiska verksamhet och företag konkurrerar om att finna smarta metoder för att utvinna pengar ur besökare. 2020 års coronapandemi ökade intresset för de svenska vackra fjällen ytterligare, även om den samtidigt försinkade den utveckling i vilken allt fler utländska besökare kommer till den svenska fjällmiljön.

capacious